Skip to main content
Πολιτική Απορρήτου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • 1.1 Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες είναι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.gr.kapedesvillage.com (εφεξής «δικτυακός τόπος»). Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες έχει συντάξει τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, οι οποίοι ισχύουν για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του ιστότοπου (επομένως αναφέρονται ως «Υπηρεσίες»). Ο επισκέπτης ή/και ο χρήστης του ιστότοπου καλείται με σεβασμό να διαβάσει τους όρους παροχής υπηρεσιών στο σύνολό τους πριν από τη χρήση των Υπηρεσιών. Η χρήση των Υπηρεσιών συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων παροχής υπηρεσιών.
 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 • 2.1 Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το υλικό και οι πληροφορίες του ιστότοπου είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερα και ενημερωμένα, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή το νόμισμά του.
 • 2.2 Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες παρέχει τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου όπως ακριβώς είναι, χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, εξουσιοδότηση ή γραπτή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ενώ εννοείται ότι η ικανοποιητική ποιότητα, καταλληλότητα, απαραβίαστο συμβατότητας, ασφάλεια και η ακρίβεια είναι εγγυημένη. Σε καμία περίπτωση, Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε αξιώσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής φύσεως, ούτε καν για ζημία ή απώλεια κερδών από επισκέπτες του ιστότοπου ή τρίτα μέρη για λόγους που σχετίζονται ή όχι με τη λειτουργία ή τη χρήση του τον ιστότοπο ή την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή συμβουλές ή προτροπή και σε καμία περίπτωση δεν προσποιούνται οποιαδήποτε παρότρυνση ή αποτροπή για δράση ή μη με συγκεκριμένο τρόπο.
 • 2.3 Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες δεν ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, παραδειγματικές, ειδικές, συμπτωματικές ή ποινικές ζημίες για απώλεια κέρδους, φήμη ή άλλη βλάβη που προκαλείται από τα ακόλουθα:

  Α) η χρήση των Υπηρεσιών ή η αδυναμία αξιοποίησής τους
  Β) οποιοδήποτε προϊόν, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσία στα οποία έχει πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών ή στην οποία επιτυγχάνεται πρόσβαση.
  Γ) παράνομη αλλοίωση ή πρόσβαση δεδομένων.
  Δ) αξιώσεις που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού.
  Ε) άρνηση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου οποιουδήποτε τύπου που ασκούνται ή επιχειρείται να ασκηθούν μέσω των Υπηρεσιών.
  ΣΤ) αναστολή των Υπηρεσιών.
  Ζ) πληρωμές και λανθασμένες πληρωμές.
 • 2.4 Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες δεν ευθύνεται για αξιώσεις που προκύπτουν από την αυτόματη, προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών και δεδομένων με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της μεταφοράς τέτοιων πληροφοριών στον αποδέκτη της ζητούμενης υπηρεσίας, ή τη μερική ή ολική απώλεια, ή την εσφαλμένη μετάδοση ή μη διαβίβαση τέτοιων πληροφοριών.
 • 2.5 Οι καταχωρίσεις και οι διαφημίσεις σε αυτόν τον ιστότοπο δημιουργούνται με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες. Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από χρήστες ή πελάτες. Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες δεν ευθύνεται για την ορθότητα των καταχωρίσεων, τυχόν ελλείψεις, λάθη καταχώρισης, διαφημίσεις ή τυπογραφικά λάθη. Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες δεν παρακολουθεί ούτε εγγυάται την αξιοπιστία, την ακεραιότητα ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου που αποθηκεύεται ή μεταφέρεται μέσω των Υπηρεσιών. Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί, μεταφερθεί ή διατεθεί μέσω των Υπηρεσιών.
 • 2.6 Ο στόχος των επαγγελματικών κατηγοριών στους Καταλόγους είναι να βοηθήσουν τις αναζητήσεις. Ωστόσο, δεν είναι πάντα ακριβείς επαγγελματικές περιγραφές. Η συμπερίληψη μιας εταιρείας ή ενός ατόμου σε μια κατηγορία δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι προσφέρουν τα είδη ή τις υπηρεσίες που προτείνονται από αυτήν την κατηγορία, ούτε ότι είναι νομικά ή επαγγελματικά εγγεγραμμένοι για να προσφέρουν τέτοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες δεν εγγυάται ότι οι διαφημιστές είναι επαγγελματικά εγγεγραμμένοι. αυτό είναι ευθύνη των Ενώσεων, Επιμελητηρίων ή Επαγγελματικών Φορέων στους οποίους ανήκουν.
 • 2.7 Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαφήμιση, εμπορικές συναλλαγές, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα. Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορικής βιωσιμότητας και καταλληλότητας για οποιονδήποτε σκοπό, οι οποίες εξαιρούνται με το παρόν. Συγκεκριμένα, και χωρίς περιορισμούς, Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα ή ότι η πρόσβαση θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή τοποθεσία.
  Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες δεν ευθύνεται για δυσφήμιση οποιουδήποτε προσώπου ή προϊόντος ή υπηρεσίας σχετικά με αμφισβητούμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικές ονομασίες ή εμπορικά σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή μη υπακοή σε δικαστική απόφαση ή άρνηση του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή παραβίαση οποιασδήποτε σύμβασης ή παράνομη πράξη ή άλλη άρνηση ή παραβίαση ενός δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης πράξης που κάποιος επιχειρεί να διαπράξει μέσω των Υπηρεσιών.
  Όλες οι υπηρεσίες, τα δεδομένα ή/και οι πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω αυτού του ιστότοπου αποτελούν πλήρη ευθύνη των χρηστών.
  Ο τρέχων ιστότοπος ενδέχεται να επιτρέπει στους επισκέπτες και/ή τους χρήστες να ψηφίζουν επί τρέχοντα ζητήματα που τίθενται με τη μορφή ερωτήσεων. Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες καταγράφει, αναλύει και σχολιάζει τις απαντήσεις των ψηφοφόρων για να καθορίσει τη στάση του κοινού σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες διατηρεί το μοναδικό δικαίωμα συλλογής και αξιοποίησης αυτών των δεδομένων, καθώς τα σχετικά συμπεράσματα είναι το πρωτότυπο έργο του. Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες καθορίζει τα συγκεκριμένα κριτήρια συμμετοχής στην ψηφοφορία και διατηρεί την εξουσία να διακόψει την ψηφοφορία.

 3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ( Links )

 • 3.1 Ο παρών ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Ωστόσο, Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες αποποιείται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του ευθύνη. Δεν είναι ευθύνη Του Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες να επαληθεύει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα ή την πληρότητα της υπηρεσίας σε άλλους ιστότοπους και σελίδες που συνδέονται μέσω συνδέσμων, συνδέσεων υπερκειμένου ή διαφήμισης Του Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες πανό. Επομένως, εάν προκύψει πρόβλημα κατά την επίσκεψη ή χρήση ενός επισκέπτη ή χρήστη, θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τους σχετικούς ιστότοπους και σελίδες, οι οποίοι φέρουν την πλήρη ευθύνη για την παρεχόμενη υπηρεσία. Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες ιστότοπων και σελίδων που συνδέονται ή συνδέονται με άλλον τρόπο με Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες .

 4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 • 4.1 Τα λογοτεχνικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου που έχει ανεβάσει ή θα ανεβάσει Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες , συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων, πληροφοριών, δεδομένων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, χαρτών, σχεδίων και κειμένων, ανήκουν αποκλειστικά στο Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες και είναι προστατεύεται από το κυπριακό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο για τα λογοτεχνικά δικαιώματα. Κανένα από αυτά δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί, να αναπαραχθεί ή να αναδιανεμηθεί σε οποιαδήποτε μορφή, ούτε να μεταφορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί. Ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, τροποποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγου έργου ή εξαπάτηση του κοινού ως προς τον πραγματικό πάροχο Διαδικτύου. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, επανεπεξεργασία, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή άλλη χρήση του περιεχομένου για εμπορικούς ή/και άλλους σκοπούς απαγορεύεται εκτός εάν έχει ρητή γραπτή εξουσιοδότηση από Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες ή άλλον κάτοχο των λογοτεχνικών δικαιωμάτων.
 • 4.2 Οι υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο και φέρουν εμπορικά σήματα, ονόματα ή/και λογότυπα τρίτων, οργανισμών, συνεργατών ή/και εκδοτών αποτελούν ιδιοκτησία τους.

 5. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

 • 5.1Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση και ανά πάσα στιγμή, να:

  Αναβάθμιση, τροποποίηση ή προσωρινή αναστολή των Υπηρεσιών. απαγορεύουν τη χρήση τους· να περιορίσει ή να αποτρέψει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες· ή να αποτρέψουν τη χρήση τους.
 • 5.2 Καταργήστε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που δημοσιεύεται ή αποθηκεύεται στις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Οι χρήστες θα ειδοποιούνται για τυχόν τροποποιήσεις σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

 6. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

 • 6.1 Το Κοινοτικό συμβούλιο Καπέδες διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τροποποιεί, τροποποιεί, αναβαθμίζει το περιεχόμενο ή και τις υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου καθώς και τους όρους χρήσης.

 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • 7.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται στο Κυπριακό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Δίκαιο για τα λογοτεχνικά δικαιώματα και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει θα επιλύεται ενώπιον των Δικαστηρίων της Κύπρου.